Trakų rajono Onuškio vaikų darželis.
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,  Mokyklos g. 4, Onuškis,
LT-21214 Trakų r. sav.,
tel. (8 528) 62237, faks. (8 528) 62237,
 

INFORMACIJA

Reklaminis skydelis

PRISIJUNGIMAS TĖVELIAMSMES TURIME LAISVŲ VIETŲ

2

 
Vizija, misija, uždaviniai

MŪSŲ DARŽELIO VIZIJA:

Tradicinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į vaiką ir jo šeimą, auginanti vaiką kūrėją, atskleidžianti jo unikalumą, sudaranti prielaidas sėkmingam vaiko mokymuisi mokykloje ir teikianti kokybiškas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas. Tai laimingo vaiko darželis, tai veiksminga įstaiga, daranti didžiulį poveikį kokybiškai vaiko ugdymosi raidai ir ugdymosi rezultatams, tai vieta ikimokyklinei ir priešmokyklinei vaiko brandai pasiekti.

MISIJA:

Kiekvienam vaikui teikti kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį  nuo 1 m. iki 6 m. priežiūrą bei ugdymą, paremtą tautos kultūros ir meninės raiškos idėja, ugdyti sveiką, gerai pasirengusį mokytis mokykloje priešmokyklinio amžiaus vaiką, matyti vaiko individualumą, padėti jam tobulėti, būti vaiko įkvėpimo šaltiniu, tenkinti šeimos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei brandinimo mokyklai poreikius, suteikti pedagoginę pagalbą šeimai, stiprinti ir saugoti vaiko sveikatą.

KUO MES STIPRIOS:

1. Daug dėmesio skiriame ugdymo technologijoms ir ugdymo turiniui.

2. Dirba profesionalūs, kūrybingi ir išradingi, nuoširdūs ir darbštūs pedagogai.

3. Skatiname vaiko saviraišką.

4. Supanti aplinka atitinka vaikų ugdymosi raidą ir interesus.

5. Pedagogai turi galimybę pasirinkt ugdymo programą, metodus, priemones.

6. Saugome ir stipriname vaikų sveikatą.

7. Pedagogai kelia kvalifikaciją kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

8. Geri, šilti, demokratiški santykiai tarp ugdytinių, pedagogų ir personalo.

9. Mūsų įstaiga atvira šeimai, visuomenei ir naujovėms.

10. Pedagogai pasiekė aukštą, dalykiškai meistrišką ugdomosios veiklos lygį.

MŪSŲ ARTIMIAUSI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1. Vaiko ugdymo ir ugdymosi procese siekti aukštos ugdymo ir ugdymosi kokybės, efektyvumo ir prieinamumo, kūrybiškumo, kad ugdymas taptų ne socialine parama šeimai, o kokybiška, efektyvia, prieinama, kūrybine, pozityvia švietimo teikiama paslauga šeimai, ugdytiniams.

2. Rūpintis pedagogų kvalifikacijos tobulinimu.

3. Brandinti vaiką mokyklai, kuriant naują vaikų, tėvų, pedagogų ir viso personalo bendravimo kultūrą, kai vyrauja darna ir nuoseklumas.

4. Sutelkti tėvus darželio veiklos palaikymui, įtraukti tėvus į vaikų ugdymo ir ugdymosi , tėvų švietimo bei įstaigos valdymo procesą.

5. Ieškoti naujų ugdymo metodų, būdų, priemonių, darbe taikyti kūrybiškumo principą.

Atnaujinta 2016-05-09