Trakų rajono Onuškio vaikų darželis.
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,  Mokyklos g. 4, Onuškis,
LT-21214 Trakų r. sav.,
tel. (8 528) 62237, faks. (8 528) 62237,
 

INFORMACIJA

Reklaminis skydelis

PRISIJUNGIMAS TĖVELIAMSMES TURIME LAISVŲ VIETŲ

2

 
Įstaigos ypatumai

Onuškio vaikų darželis įsteigtas ir veikia nuo 1965m. lapkričio 1d.  Onuškio seniūnijoje tai vienintelė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, aptarnaujanti apie 50 aplinkinių seniūnijos kaimų.Į darželį su mokykliniu autobusiuku atvažiuoja vaikai iš Taučionių, Ramanavos, Alaburdiškių, Karaliūnų, Kęstučių, Vaickūniškių, Alešiškių, Bičiūnų, Nupronių kaimų.        

Darželyje ugdomi 35 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai – dirbame su dvejomis mišraus amžiaus vaikų grupėmis nuo 3 iki 7 metų.

Lietuvių liaudies kultūra skiepijama kasdieninėje vaiko veikloje: per jų saviraišką-žaidimus,per įvairius meno darbelius, klausantis ir mokantis liaudies muzikos, dainų, žaidimų,ratelių, organizuojant vaidinimus tautinėje grupės seklytėlėje ir lėlių teatre. Darželyje ugdomi kaimo vaikai, kurių aplinkoje, namuose iki šiol neužmirštos ir puoselėjamos lietuvių liaudies, šeimos tradicijos, papročiai. Vaikai bendrauja su senoliais, garsiais savo krašto žmonėmis, lanko istorines seniūnijos vietas- garsią K. Petrausko aikštę, knygnešių kapus, žuvusiųjų už lietuvos laisvę vietas.

Gamtą vaikas pažįsta visais savo pojūčiais stebėdamas ir stebėdamasis, žavėdamasis, bandydamas įvardinti tai, ką mato, jaučia. Vaikystėje patirtas sąlytis su gamta neišdildomas. Grupės vaikai turi galimybę gyventi gamtos apsuptyje. Gamtoje praleidžiame daug laiko- žaidžiama, poilsiaujama, organizuojami ilgalaikiai stebėjimai, tyrinėjimai. Kadangi darželio teritoriją supa didelis ir gražus sodas, turime galimybę sodinti ir prižiūrėti gėlynus ir sodą, matyti ir stebėti medžiuose gyvenančius paukščius, klausytis jų giesmelių, o žiemą- juos globoti, jais pasirūpinti. Miestelis įsikūręs miškų apsuptyje, todėl dažnai išsiruošiame į ,,išvykas-atradimus“, kurių metu galimestebėti augalus, žiedynų spalvas, pajusti kvapus, išgirsti šlamesį ir paukštelių balsus. Darželyje ugdomi kaimo vaikai, todėl gamtos apsuptis, auginami gyvūnai dažno vaiko kasdienybė.  

Todėl aktyviai dalyvaujame gamtosauginėje veikloje.

 

VEIKLOS PRIORITETAI IR VERTYBĖS

  • aukšta priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi kokybė;
  • visapusiška vaikų gerovė;
  • nuolat didėjanti vaiko kompetencija įvairiose ugdymo srityse;
  • tėvų dalyvavimas ugdyme, aktyvus dialogas su tėvais;
  • atvira įstaigos bendruomenė pozityviems pokyčiams;
  • jauki, šilta, dalykiška bendruomenės tarpusavio bendravimo atmosfera, aukšta bendravimo kultūra;
  • saugi vaikų ugdymo ir ugdymosi aplinka, sveiki ir saugūs vaikai;
  • vaikų tautinės-pilietinės savimonės formavimas, pasitelkiant gimtąją kalbą, etnokultūrą, tradicijas, gamtosauginį ugdymą;
  • kokybiškas priešmokyklinės grupės vaikų brandinimas mokyklai.
Atnaujinta 2016-05-09